Instrukce pro TV debatu na E-MAILECH

Finální instrukce, tzn. info o:  Rozdělení týmů / simulacích, místě konání, čase konání, tématech simulace, pozicích týmů, průběhu a pravidlech simulace, hodnotící komisi, způsobu hodnocení – výběru „vítěze“ debaty (účast na závěrečné konferenci), dress code, cestovních nákladech, TV záznamu atp. byly zaslány na e-maily vedoucích týmů. Pokud se náhodou stalo, že Vám informace nedorazily, ozvěte se ihned, prosím, na e-mail kaspar@kavarna-evropa.cz, případně telefonicky na +420 732 559 502. 


Těšíme se na Vás


Jdi zpět