O projektu

Projekt „Kavárna Evropa“ sestává z několika aktivit, které jsou určeny jak studentům středních škol, tak široké veřejnosti, s cílem zvýšit jejich znalosti o právech občanů EU a podnítit jejich aktivní účast na demokratickém životě v EU. Studenti se v rámci projektu zúčastní poutavých přednášek za účasti známých a významných osobností veřejného a politického života včetně odborníků z praxe. Poté budou mít za úkol připravit se v týmu na Diskuzní debatu (ve stylu pořadu Otázky Václava Moravce), prezentovat a konfrontovat svá stanoviska s dalšími týmy. Nejlepší tým ze sedmi vybraných měst postoupí do závěrečné konference do Olomouce.

Zapojení široké veřejnosti proběhne prostřednictvím besed, které budou konány vždy v odpoledních hodinách. Cílem těchto besed je zvýšit povědomí a podnítit diskusi o občanství EU a jeho dopadech na každodenní život občanů EU. Účastníci se dozvědí či prohloubí své znalosti o právech, která jim díky členství jejich země v EU náleží, aby je následně mohli aktivně a plně uplatňovat. Navíc budou moci diskutovat a sdílet své zkušenosti a vyjádřit svůj názor na výhody či nevýhody plynoucí z občanství EU, čímž se budou aktivně podílet na utváření demokratického prostoru EU. Účastníky besed budou zejména europoslanci či osoby, které mají dlouholetou zkušenost s životem v EU (v zahraničí).

Projekt je realizován v sedmi městech České republiky - Olomouc, Zlín, Brno, Opava, Ostrava, Pardubice, Žďár nad Sázavou).

Jdi zpět