Témata jedinečné simulace televizní debaty

Témata do soutěžní diskuze studentských týmů byla vybrána s ohledem na jejich atraktivitu a také s ohledem na jejich význam v současné Evropě. Úvodní problematikou je fenomén nezaměstnanosti mladých, se kterým se EU potýká již několik let a který se značně dotýká i studentů středních škol v České republice. Jaká řešení se nám naskýtají? S čím přistupují k vyřešení takto ožehavé otázky přední frakce Evropského parlamentu? Měli bychom se více spoléhat na schopnosti národního státu a důrazně zakročit proti imigrantům, jak navrhuje nacionalistická a euroskeptická frakce? Nebo se držet hesla v jednotě je síla a pomocí zásahů nadnárodní unie, regulací a podpůrných programům ovlivňovat tuto oblast dle zásad socialistické frakce či zcela zachovat liberální přístup v otázce trhu a nijak jej nedeformovat?

Následné téma se ukázalo jako velmi aktuální, zejména díky událostem na Ukrajině – jedná se o společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU. Je Evropa v současné podobě akceschopná? A co otázka společné armády, fikce či reálná možnost? Každá ze tří vybraných politických frakcí bude i na tuto problematiku nahlížet z rozdílných úhlů pohledu a nabízet odlišná východiska.

Závěrečné téma má i hlubší filozofický dosah – existuje něco jako společná evropská identita? Cítí občané EU sounáležitost s ostatními členskými národy či se jedná pouze o „sňatek z rozumu“? Dospěli jsme již do fáze, kdy zcela zmizí národní bariéry i z myslí lidí či jde toliko o čirý idealismus, který nemůže konkurovat národnímu cítění? Jak se k dané myšlence staví politické frakce?

Ke všem výše zmiňovaným tématům získá každý studentský tým předem vypracovaný position paper zohledňující rovněž stanoviska konkrétní frakce včetně seznamu možných otázek, které v debatě mohou (nemusí) padnout. Je to jen na studentech, s jakými návrhy přijdou, jak se dokáží s těmito ožehavými problémy vypořádat a zdali pomohou najít EU tu správnou cestu v době, kdy se nachází na rozcestí.

Více informací o přesném formátu simulaci naleznete již brzy na našich stránkách. 

Jdi zpět